Home

wijkvereniging "De Middelsee"

Via deze site willen wij u op de hoogte houden over van alles en nog wat binnen de wijken Eekwerd-1, Eekwerd-2 en Altenburg.

Op de website kunt u informatie vinden over de wijken, u kunt het fotoalbum bekijken met daarin foto's van diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden en tevens wordt de nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar) op de site geplaatst.

De website is bedoeld om de inwoners van onze wijk, makkelijker te bereiken.

Door de website regelmatig te bezoeken blijft u op de hoogte, over wat er is gebeurt en wat er gaat gebeuren. Door bijvoorbeeld op de activiteitenagenda te klikken, kunt u zien wat er de komende periode op het programma staat.

Zoals de datum van de bestuursvergadering. Deze wordt vermeld in het agenda, zodat � als bewoner van de wijk, eventueel vragen of verzoeken indienen, zodat deze tijdens de eerst volgende vergadering zullen worden behandeld.

Mocht u nog leuke foto's hebben van activiteiten, mail die dan naar info@wvdemiddelsee.nl en wij zullen de foto's in het album plaatsen. Misschien heeft u nog oude foto's van jaren geleden, ook die zijn leuk om op de site of album te plaatsen.

Wij hopen dat u veel informatie en plezier beleeft aan deze website. 

Gegevens:
Wijkvereniging De Middelsee
P.a. De Drift 17
8701 LN BOLSWARD
info@wvdemiddelsee.nl
K.v.k:01170205
IBAN: NL95ABNA0830774459

,