Oprichting De Middelsee

Wijkvereniging "De Middelsee" is opgericht op 23 december 2009.

De vereniging is ontstaan, uit de opsplitsing van Wijkvereniging E.A.F. (Eekwerd-Altenburg-Fûgelkrite) 

Het bestuur van E.A.F. bestond uit een aantal bestuursleden uit de wijk Fûgelkrite en een aantal bestuursleden uit de wijken Eekwerd-1 en 2.
Nadat de bestuursleden vanuit de Fûgelkrite hadden aangegeven, dat er binnen de wijk Fûgelkrite meer draagkracht was voor het oprichten van een eigen vereniging, is er besloten om de bestaande vereniging op te heffen.

Deze wending gaf de overgebleven bestuursleden vanuit Eekwerd, de kans om een schone start te maken met de wijkvereniging.
Het imago van de wijkvereniging was toch wel enigzins stoffig, en daar moest nu verandering in komen.

Door middel van een vereniging die vernieuwend wil zijn, met interessante activiteiten voor jong en oud. Een vereniging waar je als wijkbewoner graag lid van wilt zijn/worden.
Maar natuurlijk ook oude vertrouwde activiteiten die goed lopen, moeten een plek op de agenda blijven behouden.

De Middelsee rond de middeleeuwenDe nieuwe vereniging moest een naam hebben. Het liefst een naam die verbonden is aan het gebied waar de drie wijken liggen.
Na enige uren googlen en overleg is uiteindelijk voor de naam Middelsee (in het fries geschreven) gekozen.

Het gebied waar de wijken ongeveer liggen, was in de middeleeuwen een “zeearm” genaamd Middelsee of bordine.(http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelzee)

Wat ons betreft een leuke passende naam.

De drie ringen in het beeldmerk staan voor de drie wijken ( Eekwerd-1 / 2 en Altenburg) die binnen het gebied van de vereniging liggen. Het doel van de wijkvereniging is om mensen bijelkaar te brengen doormiddel van activiteiten, in ons geval de bewoners uit drie verschillende wijken.