Het hoofdbestuur

Het bestuur van WV De Middelsee

Voorzitter: Richard van der Molen
De Nes 2
8701 LE BOLSWARD
0515-576928

Secretaris/penningmeester: Dick Heppener
De Drift 17 
8701 LN BOLSWARD 
0515-574762
 
Marieke van der Molen
De Nes 2
8701 LE BOLSWARD
0515-576928

Bestuurslid: Wilfred Out
De Oppers 8
8701 ZB BOLSWARD
0515-580701

Bestuurslid: Arnold Hagedorn
Essenburg 32
8701 AV BOLSWARD
0515-576494