Kinder Activiteiten Commissie

De commissieleden van de Kinder Activiteiten Commissie.(KAC)

Vertegenwoordiger Hoofdbestuur:
Marieke van der Molen
De Nes 2
8701 LE BOLSWARD
0515-576928

Anita Mensink
Friesenburg 52
8702 AB BOLSWARD
0515-576095